Wędrując po Rawiczu (8)

sobota, 13 wrzesień 2008

Dodane przez: Anonim

Opis rawickiej fary

... często bywamy we wnętrzu świątyni farnej. Tym razem wejdźmy do niej poza czasem odprawiania nabożeństw i przyjrzyjmy się dokładniej pięknemu wyposażeniu tego kościoła.

Budowę rawickiej fary rozpoczęto w 30 lat po utworzeniu samodzielnej parafii w naszym mieście, w roku 1897. 20 sierpnia 1900 roku poświęcono kamień węgielny, niewiele ponad 2 lata później poświęcono kościół i odprawiono w nim pierwszą Mszę Świętą. Konsekracja świątyni nastąpiła 5 maja 1907 roku.

Rawicki kościół farny od początku pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a od 1961 roku dodatkowo p.w. Chrystusa Króla, wybudowano z czerwonej, starannie wypalonej cegły, w modnym na przełomie XIX i XX wieku stylu neogotyckim. W tymże samym stylu stworzono wyposażenie wnętrza.

Wejdźmy głównym wejściem. W kruchcie, pod wysoką na około 50 metrów wieżą, widzimy ciekawą figurę Matki Boskiej, wielki drewniany Krzyż i oryginalną płaskorzeźbę (nad wejściem na emporę organową). Tutaj też możemy przeczytać krótką historię parafii i świątyni.

Za chwilę nawa główna o długości około 40 metrów. My natomiast kierujemy swe kroki w lewo, ku Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. ODDAJMY POKŁON PANU ! Kaplica ta ustanowiona została w maju 1993 roku. W jej wnętrzu znajduje się niewielki ołtarz z lat 60 - tych tego stulecia. Po lewej stronie Najświętszego Sakramentu (umieszczonego w stylowej monstrancji) widzimy Św. Tadeusza Judę z Mandylionem - wizerunkiem twarzy Chrystusa, po prawej widnieje postać Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na postumencie stoi figura Św. Antoniego. Całość oddzielona jest od nawy świątyni stosowną do otoczenia kratą.

Idziemy dalej. Mijamy dwa (w kościele są cztery) stylowe konfesjonały oraz ambonę w kształcie drewnianego kosza z baldachimem, stojącą przy jednym z filarów. Zwróćmy uwagę na postacie Chrystusa, Św. Jana Ewangelisty z orłem i Św. Jana Chrzciciela z barankiem i krzyżem.

Nieopodal jest ołtarz Chrystusa Króla - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widzimy sporej wielkości postać Pana Jezusa (we wnęce napis „Chrystus Król"), obok zaś postacie Św. Barbary z kielichem i Św. Franciszka w habicie z krzyżem w ręku. Na drzwiczkach tabernakulum widnieje współczesny obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie". Ponad postacią Chrystusa widoczny jest pelikan własną krwią karmiący młode. W kościele jest to symbol Eucharystii, dobroci, miłości, ofiary i poświęcenia. Ołtarz ten powstał około 1916 roku.

Przejdźmy teraz wzdłuż transeptu, przed ołtarz główny. Był on (obecnie - 1997 - w konserwacji) konsekrowany 5 lutego 1902 roku. W centrum widzimy tabernakulum z powtarzającą się postacią wspomnianego już pelikana. Ponad nim znajduje się figura Matki Boskiej, a jeszcze wyżej gołębica - symbol Ducha Świętego. Po lewej stronie widoczna jest postać Św. Jana Ewangelisty z orłem u stóp, po prawej zaś figura Św. Józefa trzymającego piłę do cięcia drewna. Te piękne rzeźby wykonał w latach 50 - tych Jan Żok z Poznania.

W predelli ołtarza (za świecznikami) można dojrzeć popiersia czterech świętych: Wawrzyńca, Stanisława, Edwarda i Floriana, ze stosownymi napisami i atrybutami. W ołtarzowej mensie umieszczono relikwie świętych Benigny i Wenustiusza.

W prezbiterium zwróćmy uwagę na ciekawe rzeźby umieszczone na ścianie po stronie zachrystii, w tym dawne skrzydło głównego ołtarza ze sceną Wniebowzięcia Matki Boskiej oraz postać Św. Anny.

Po kilku krokach znajdujemy się przed ołtarzem Matki Boskiej Rawickiej, zbudowanym około 1916 roku, a pięknie odrestaurowanym w roku bieżącym. W centrum tego ołtarza widoczny jest wspaniały obraz namalowany w 1871 roku przez malarza Wohnlicha, wywodzącego się z Monachium. Jest to Matka Boska Rawicka. Autor wzorował się najprawdopodobniej na wizerunku Madonny Sykstyńskiej Rafaela Santi. U stóp Matki Boskiej ujrzeć możemy napis: „Magnificat Anima Mea Dominum" („Uwielbia dusza moja Pana"). Po lewej stronie widoczny jest obraz Św. Jadwigi (śląskiej księżnej) w książęcej mitrze na głowie, z kościółkiem w ręce. Po prawej natomiast umieszczony jest wizerunek Św. Gertrudy w cysterskim habicie. Oba obrazy sygnowane są przez Z. Stryczyńskiego z Berlina i datowane 1916. W predelli ołtarza znajduje się niewielki obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany przez Alojzego Gossa z Torunia i umieszczony w tym miejscu w 1971 roku. Na południowej ścianie transeptu wisi pociemniały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, pamiątka peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w 1977 roku.

Spójrzmy jeszcze w kierunku nawy głównej. Przy filarze widzimy stylową chrzcielnicę. Możemy ujrzeć również piękny współczesny żyrandol, a w głębi organy. Gdy skierujemy wzrok ku górze, zauważymy żebrowanie sklepień. Specjaliści wyróżniają tu sklepienia siatkowe (nawa główna), gwiaździste (prezbiterium), piastowskie i krzyżowe.

Ze świątyni wychodzimy bocznym albo głównym wyjściem. Na zewnątrz zwróćmy uwagę na interesującą bryłę rawickiej fary, na strzelistą wieżę i małą sygnaturkę nad prezbiterium, na liczne przybudówki i zróżnicowane elementy dekoracyjne. Zapoznajmy się z tekstem tablicy pamiątkowej z 1947 roku, poświęconej więźniom politycznym pomordowanym w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Przyjrzyjmy się figurze Św. Stanisława Kostki, ustawionej w przykościelnym parku w 1947 roku, po przeniesieniu jej z Plant, gdzie stała od października roku 1925.

Ponieważ każdy mieszkaniec Rawicza powinien dobrze znać swoją „Małą Ojczyznę", zachęcam wszystkich do zwiedzenia nie tak bardzo starej, ale jakże oryginalnej rawickiej fary.

Janusz M. Hamielec