Opis kościoła św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

Świątynia posiada osobliwą architekturę ? zewnątrz na rzucie prostokąta, z prostokątną wieżą, zwieńczoną kopułą wspartą na konsolkach i wysoką kolumnową latarnią; w wieży znajdują się trzy dzwony : św. Andrzej Bobola, Maryja i św. Maksymilian Maria Kolbe; Wnętrze kościoła wybudowano na rzucie wpisanego w prostokąt owalu (elipsy) wy­znaczonego przez 16 wysokich, wspartych na kwadratowych słupach kolumn, z głowi­cami w stylu jońskim oraz dwa piętra balkonów (empor). Kolumny podtrzymują potęż­ny, owalny plafon, wsparty na profilowanym gzymsie, ozdobiony w centrum sztukate­rią. Kościół posiada bardzo okazały instrument : Koncertowe 50 - głosowe organy zbudowane w 1917 roku.

Róża LutraRóża Lutra Kościół Św. Andrzeja Boboli w RawiczuKościół Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu Wieża kościołaWieża kościoła DzwonyDzwony Kościół wewnątrzKościół wewnątrz OrganyOrgany

W kruchcie pod wieżą znajdują się dwie okazałe figury: Chrystusa z dziećmi oraz św. Antoniego. Na ścianach umieszczone są tablice pamiątkowe: okolicznościowa, poświę­cona żołnierzom 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i informacyjne, mówiące o przepro­wadzonych remontach kościoła.

Figura Chrystusa z dziećmiFigura Chrystusa z dziećmiFigura św. AntoniegoFigura św. Antoniego Tablica pamiątkowaTablica pamiątkowa

Wnętrze wyposażenia kościoła dostosowane do jego stylu. Znajdujący się w prezbiterium ołtarz główny pełnił w kościele ewangelickim dwie funkcje: ołtarza i ambony. W jego centralnym miejscu znajduje się obecnie tabernaku­lum z literami "Alfa" i "Omega" na metalowych drzwiach. W dolnej części ołtarza (antepedium) dostrzec można płaskorzeźbę Baranka Bożego "strzegącego pieczęci tajemnic Boskich". Nad tabernakulum widnieje płaskorzeźba z postacią Chrystusa Zmartwychwsta­łego, uzupełniona sylwetkami dwóch strażników Grobu i symbolami aniołków. Po bokach znajdują się dwie płaskorzeźby z postaciami świętych z atry­butami: po lewej św. Piotra z kluczem i św. Marka z księ­gą, a po prawej św. Pawła z mieczem i św. Łukasza z księ­gą. Górna część ołtarza pełniła kiedyś funkcję am­bony. Obecnie znajduje się tam figura patrona Pol­ski, kościoła i parafii - św. Andrzeja Boboli. W centralnym miejscu kościoła znajduje się stylowy ołtarz i ambona. W prezbiterium znajduje się również zabytkowa chrzciel­nica ze sceną chrztu Chrystusa w Jordanie (praw­dopodobnie z pocz. XIX w.), wolnostojący krzyż (praca Romana Dworaka z Rawicza, z drugiej po­łowy lat 90 - tych), dwa okazałe kandelabry i sty­lowe meble. Na ścianach wiszą dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej (kopia obrazu z Jasnej Góry, na­malowana przez Antoniego Suchaneckiego z Rawicza w roku 1977) oraz Św. Maksy­miliana Marii Kolbego, tego samego malarza, z roku 1983.

Płaskorzeźba ZmartwychwstałegoPłaskorzeźba ZmartwychwstałegoTabernakulumTabernakulumŚw. Piotr i MarekŚw. Piotr i MarekŚw. Paweł i ŁukaszŚw. Paweł i Łukasz Płaskorzeźba Baranka BożegoPłaskorzeźba Baranka Bożego Figura św. Andrzeja BoboliFigura św. Andrzeja BoboliOłtarz soborowyOłtarz soborowyAmbona i paschałAmbona i paschałChrzcielnicaChrzcielnicaKrzyż OłtarzowyKrzyż OłtarzowySedile i krzesłaSedile i krzesłaObraz MB CzęstochowskiejObraz MB CzęstochowskiejObraz św. MaksymilianaObraz św. Maksymiliana

Kościół posiada dwa boczne ołtarze : Serca Pana Jezusa i NMP Nieustającej Pomocy oraz 6 stylowych dębowych konfesjonałów. Wnętrze kościoła zdobią obrazy : Miłosierdzia Bożego malowany przez artystkę Barbarę Gogolewską z Poznania, św. Józefa ? dzieło artysty plastyka Urszuli Pietrzyńskiej - Hoffman z Poznania; obrazy malowane przez Antoniego Suchaneckiego z Rawicza - świętych : Brata Alberta Chmielowskiego, Rafała Kalinowskiego, Teresy i Urszuli Ledóchowskie, Fausty­ny Kowalskiej, bł. Bpa Michała Kozala (? umieszczone na pierwszym balkonie ) oraz płaskorzeźby dębowe czterech Ewangelistów ? wykonane przez artystę rzemieślnika Tomasza Michalika z Rawicza.

Ołtarz Serca JezusaOłtarz Serca JezusaOłtarz MB Nieustającej PomocyOłtarz MB Nieustającej PomocyKonfesjonałKonfesjonałPłaskorzeźba św. MateuszaPłaskorzeźba św. MateuszaPłaskorzeźba św.MarkaPłaskorzeźba św.MarkaPłaskorzeźba św. ŁukaszaPłaskorzeźba św. ŁukaszaPłaskorzeźba św. JanaPłaskorzeźba św. JanaObraz Miłosierdzia BożegoObraz Miłosierdzia BożegoObraz św. JózefaObraz św. Józefa