Narzeczeni

Narzeczeni

Termin:

  • należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
  • konkretny termin spotkania ustalamy w godzinach urzędowania Biura Parafialnego osobiście lub telefonicznie >> zob. Biuro Parafialne

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu:

  • aktualne świadectwa chrztu ( nie starsze niż trzy miesiące)
  • ostatnie świadectwa katechezy szkolnej
  • świadectwa katechezy przedmałżeńskiej
  • dowody osobiste
  • zaświadczenia z Poradni Rodzinnej
  • wdowa lub wdowiec - akt zgonu współmałżonka