Ks. Janusz Małuszek

Ks. Janusz Małuszek - proboszcz