Dorośli

Grupy duszpasterskie - dorośli

 

Wspólnota Żywego Różańca Kobiet

Cel : Wspieranie modlitwą i ofiarą duchową całego Kościoła.

Środki : W czasie miesiąca każda członkini Żywego Różańca :

- codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca

- rozważa tajemnicę, przyznaną na konkretny miesiąc.

Spotkania : I środa miesiąca o godz. 18.00 - nowenna, Msza św i spotkanie formacyjne

Msza św. : II niedziela miesiąca godz. 8.00

Kontakt : Maria Jurkowska  65/5453101 @: Różaniec Kobiet

Wspólnota Żywego Różańca Mężczyzn

Cel : Wspieranie modlitwą i ofiarą duchową całego Kościoła.

Środki : W czasie miesiąca każdy członek Żywego Różańca :

- codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca

- rozważa tajemnicę, przyznaną na konkretny miesiąc.

Spotkania :II środa miesiąca godz. 19.30

Msza św. : IV niedziela miesiąca godz. 8.00

Kontakt : Roman Trawiński  504318008 @: Różaniec Mężczyzn

Grupa "Słowa Życia"

Cel : Wcielanie w życie Słowa Bożego

Środki : Rozważanie  "Słowa Życia" na dany miesiąc; dzielenie się doświadczeniami życia Słowem Bożym

Spotkania : 1x w miesiącu ( zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca ) o godz. 17.00

Kontakt : ks. Proboszcz  tel. 65/5452066; @ :  x.proboszcz@parafiabobola.pl

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Cel : Członkowie ADS poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać

- dla wiernych katolików o wytrwanie w łasce uświęcającej,

- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników o łaskę nawrócenia,

- dla wszystkich o dobrą i świętą śmierć.

Środki :

- należący do ADS kierują często swe myśli ku wieczności,

- starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru,

- być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Spotkania : czuwanie modlitewne - II wtorek miesiąca godz. 18.00

Msza św. : II wtorek miesiąca godz. 18.30

Kontakt : Stefania Jędrzejak  065/5464927 @: ADS oraz Ks. Tomasz Staśkiewicz

więcej >> www.apostolstwo.pl

Wspólnota Miłosierdzia Bożego

Cel : Rozszerzanie kultu Miłosierdzia Bożego słowem, czynem i modlitwą

Środki : Nowenna i koronka do Bożego Miłosierdzia, świadectwo życia

Spotkania :ostatni piątek miesiąca godz. 15.00 ( Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele )

Msza św. : Niedziela Miłosierdzia - godz. 8.00

Kontakt : Ks. Proboszcz 65/5452066 @: Wspólnota Miłosierdzia

Rodzina Rodzin

Cel : Formacja chrześcijańska rodzin; pogłębienie życia duchowego

Środki : dyskusje wokół tematu rodzina, rozmowy na temat wiary, wspólna modlitwa

Spotkania : 1 raz w miesiącu

Msza św. : ostatnia niedziela miesiąca - godz. 18.30

Kontakt : Maria Nowińska  065/5463186 @: Rodzina Rodzin

Chór  Miriam

Cel : udział w liturgii poprzez śpiew, podnoszenie poziomu oprawy muzycznej Mszy św. i nabożeństw.

Środki : systematyczne próby, kontakty z innymi chórami

Spotkania : z okazji św. Cecylii; Adoracje, rekolekcje

Próby : wtorki i piątki - godz. 19.15

Msza św. : wszystkie święta kościelne i państwowe, co najmniej raz w miesiącu

Kontakt : Zenon Kot   065/5453248 / 792 432 328 Pan Organista - Daniel Ciesielski @: Chór Miriam

Ministranci ojcowie

Cel : Formacja liturgiczna i chrześcijańska, służba przy ołtarzu i w parafii

Środki : wspólne rozważanie spraw wiary, liturgii, parafii, życia kościelnego

Spotkania : 1 raz w miesiącu

Msza św. : ostatnia niedziela miesiąca - godz. 8.00

Kontakt : ks. Rafał Walid

Parafialny Zespół Caritas

Cel : mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia

- modlitwą, słowem i czynem,

- stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,

Środki : organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym

Dyżur : I  środa miesiąca - godz. 17.00 - 18.00,

miejsce : salki parafialne naprzeciw kościoła

Kontakt : Biuro Parafialne  065/5452066 @: Caritas

Parafialna Rada Ekonomiczna

Cel: wspieranie proboszcza  w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.

Spotkania:  raz na kwartał, w razie konieczności częściej.

Kontakt: ks. proboszcz tel.65/5452066 @: x.proboszcz@parafiabobola.pl

Parafialna Rada Duszpasterska

Cel: wspieranie proboszcza w sprawach duszpasterskich szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

Środki: wspólne rozważanie - jaka jest nauka Kościoła na temat parafii? Omawianie różnych projektów duszpasterskich dotyczących naszej parafii i jak je wcielać w życie naszej wspólnoty.

Spotkania:  co dwa miesiące lub w razie potrzeby.

Kontakt: ks. proboszcz tel.65/5452066 @: x.proboszcz@parafiabobola.pl

Apostolat "Margaretka"

Cel : wspieranie duchowe księdza lub kleryka.

Środki : każdego dnia jedna  osoba poleca Bogu w modlitwie wybranego księdza lub kleryka

Kontakt : ks. proboszcz   tel. 65/545 20 66  @: x.proboszcz@parafiabobola.pl

Krąg Kościola Domowego 

Cel : Formacja chrześcijańska rodzin; pogłębienie życia duchowego

Środki : dyskusje wokół tematu rodzina, rozmowy na temat wiary, wspólna modlitwa

Spotkania : 1 raz w miesiącu

Kontakt : Urszula Ciesielska tel. 792 072 620