Katechezy niedzielne

I  21.10.2012 Dziesięć przykazań Bożych

II 28.10.2012 Moralny obowiązek przestrzegania Dekalogu

III 4.11.2012 Co zawiera stwierdzenie Boga: „Ja jestem Pan, twój Bóg”?

IV 11.11. 2012 Pierwsze przykazanie Boże

V 18.11.2012 Pierwsze przykazanie Boże zakazuje zabobonu i bałwochwalstwa

VI  25.11.2012 Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności

VII 02.12.2012 Czy w pierwszym przykazaniu Bożym zakazany jest kult obrazów?

VIII 9.12.2012 Drugie przykazanie Boże

IX 16.12.2012 Czego zabrania drugie przykazanie Boże?

X 23.12.2012 Krzywoprzysięstwo i wiarołomstwo zakazane przez drugie przykazanie Boże

XIV 20.01.13 Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? 

XV 27.01.13 Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

XVI 03.02.13 Obywatel a władza 

XVII 10.02.13 Piąte przykazanie Boże: „Nie zabijaj”

XVIII 17.02.13 Kara śmierci

XIX 24.02.13 Piąte przykazanie zakazuje przerywania ciąży

XX 03.03.13 Społeczeństwo winno bronić życia poczętego – „in vitro”...

XXI 10.03.13 Piąte przykazanie zakazuje eutanazji

XXII 14.04.13 Jakie zabiegi medyczne są dozwolone, gdy śmierć jest nieuchronna? 

XXIII 21.04.13 Poszanowanie godności człowieka. Jak uchronić się od zgorszenia?

XXIV 28.04.13 Czy dozwolone są przeszczepy i oddawanie narządów przed śmiercią lub po śmierci?

XXV 05.05.13 Szacunek dla zmarłych

XXVI 12.05.13 Szóste przykazanie Boże: „Nie cudzołóż”

XXVII 02.06.13 Wykroczenia przeciw czystości

XXVIII 09.06.13 Miłość i płodność małżeńska

XIX 16.06.2013 Czego zakazuje siódme przykazanie?

XX 23.06.2013 Treść nauki społecznej kościoła

XXI 15.09.2013 Ósme przykazanie Boże: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"

XXII 22.09.2013 "CZEGO ZAKAZUJE ÓSME PRZYKAZANIE?"

XXIII 29.09.2013 KŁAMSTWO ZAKAZANE PRZEZ ÓSME PRZYKAZANIE

XXIV 6.10.2013  JAK POWINNY BYĆ UŻYWANE ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU?

XXV 20.10.2013  DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE „NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO"

XXVI 27.10.2013  DZIESIĄTE PRZYKAZANIE: NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY BLIŹNIEGO TWEGO

XXVII 10.11.2013 WIARA 

XXVIII 17.11.2013 Przymioty wiary