Młodzież

Grupy Duszpasterskie

Duszpasterstwo Młodzieży (gimnazjum i szkoła średnia)

 • Cel: pogłębienie wiary, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

 • Środki: modlitwa, Biblia, Eucharystia, dyskusje, filmy, wyjazdy

 • Spotkania : każdy poniedziałek godz. 19.30 

 • Kontakt : Ks. Rafał Walid

Duszpasterstwo Młodzieży (młodzież studiująca i pracująca)

 

 • Cel:pogłębienie wiary, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej
 • Środki: modlitwa, Biblia, Eucharystia, dyskusje, filmy, wyjazdy
 • Spotkania : każdy piątek godz. 20.00
 • Kontakt : Ks. Rafał Walid

 

Ministranci seniorzy

 • Cel: służba przy ołtarzu, czytanie Słowa Bożego, tworzenie wspólnoty chrześcijańskiej

 • Środki: zbiórki formacyjne, wyjazdy, sport

 • Spotkania: 1 razy w tygodniu środa 20.00

 • Kontakt: Ks. Rafał Walid

Kandydaci do bierzmowania

 • Cel: przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

 • Środki: katechezy, modlitwa, Biblia, Eucharystia, nabożeństwa, czynny udział w liturgii

 • Spotkania: 1 raz w miesiącu (salka parafialna);

 • Terminy spotkań: więcej

 • Kontakt: Ks, Rafał Walid