Małżeństwo i Chrzest, czyli Co Gdzie i Jak !!!!

piątek, 14 wrzesień 2018

Dodane przez: danielc

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Osoby mające zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do biura parafialnego Parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

 

NARZECZENI UDAJĄC SIĘ DO BIURA PARAFIALNEGO ZABIERAJĄ ZE SOBĄ:

- dowód osobisty,

 

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku

   przeszkód do zawarcia małżeństwa  konkordatowego,

 

- świadectwo chrztu do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu,

   nie starsze niż trzy miesiące

( jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii),

 

- świadectwo ukończenia katechezy dla narzeczonych

   tzw. kursu przedmałżeńskiego

 

-zaświadczenie z poradni Duszpasterstwa Rodzin.

 

Ponadto:

 

- należy podać datę i parafię I Komunii świętej,

 

- należy na piśmie podać dane osobowe dwóch świadków

   (   nazwisko i imiona, wiek, dokładny adres zamieszkania)

 

- DO WGLĄDU - przedkładają

 – świadectwa ukończenia katechezy z zakresu szkoły

    podstawowej, gimnazjum i  ponadgimnazjalnej,

 

- wdowa lub wdowiec dodatkowo akt zgonu współmałżonka

(      jeśli został pochowany w innej parafii)

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Zasady udzielenia sakramentu chrztu św.

 

 Właściwym miejscem chrztu św. jest parafia, na terenie,

   której mieszkają rodzice dziecka.

 

 Parafie mają charakter terytorialny i działają prawnie

   w zakresie swojego terytorium.

 

 Dziecko przez sakrament chrztu św. zostaje włączone

   do wspólnoty parafialnej i z nią winno się identyfikować.

 

 Podstawą udzielenia sakramentu chrztu św. jest:

- wiara rodziców lub przynajmniej jednego z nich

   w zakresie podstawowym,

 

- zobowiązanie rodziców do religijnego wychowania dziecka

 

- przyjmowanie księdza po kolędzie;

 

- niewystępowanie przeciw wierze i Kościołowi;

 

Na 5 dni przed planowaną datą chrztu należy udać się

do biura parafialnego z kompletem dokumentów.

 

NALEŻY ZABRAĆ

 

- akt urodzenia dziecka,

 

- akt zawarcia sakramentu małżeństwa ( ślubu kościelnego)

  przez rodziców dziecka, jeżeli ślub odbył się w innej parafii,

 

- akt zawarcia związku cywilnego, jeżeli nie mają ślubu kościelnego,

 

- rodzice, którzy nie mają ślubu i nie zawarli związku cywilnego,

  przynoszą do biura parafialnego tzw. zupełny akt urodzenia

  dziecka (akt wydaje Urząd Stanu Cywilnego na prośbą rodziców) lub

  ojciec dziecka składa pisemne oświadczenie, że jest ojcem

  biologicznym lub prawnym opiekunem tego dziecka.

 

- rodzice podają swoje dane osobowe: nazwisko i imię, wiek,

   zawód, dokładny adres zamieszkania

- rodzice obowiązkowo biorą udział w katechezie chrzcielnej

 

 

RODZICE CHRZESTNI

- rodzicami chrzestnymi mogą być osoby

wierzące i praktykujące

 

- osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania

   i mają 16 lat

 

 Jeżeli chrzestny lub chrzestna pochodzą z innej parafii

  muszą przedłożyć przez rodziców dziecka zaświadczenie

   od swojego księdza proboszcza, że mogą pełnić funkcję

   osoby chrzestnej (że jest wierzący(a) i praktykujący(a))

- chrzestny obowiązkowo uczestniczy w katechezie chrzcielnej.

 

Osobami chrzestnymi nie mogą być osoby:

- niewierzące,

 

- niepraktykujące,

 

- mające nałożone kary kościelne,

 

- które wystąpiły z Kościoła,

 

- żyjące w związku cywilnym,

 

- żyjące w konkubinacie,

 

- rodzice biologiczni dziecka.

 

 

Godne pełnienie funkcji osoby chrzestnej wymaga stanu łaski uświęcającej

( spowiedź i komunia św.)

 

 

 

 

Chrzty w parafii odbywają się na Mszy Św.

w II sobotę miesiąca o godz. 17.00;

w IV niedzielę miesiąca o godz. 12.15

 

Katecheza chrzcielna odbywa się w II i IV piątek

miesiąca o godz. 19.15 w salce parafialnej.

 

TERMINY CHRZTU ŚW.:

 

niedziela         23.09.2018r. godz. 12.15,

sobota            13.10.2018r. godz. 17.00

niedziela         28.10.2018r. godz. 12.15

sobota            10.11.2018r. godz. 17.00

niedziela         25.11.2018r. godz. 12.15

sobota            08.12.2018r. godz. 17.00

 

niedziela         23.12.2018r. godz. 12.15