Listy pasterskie

Kościół domem życia, wiary i miłości

W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił pomoc dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc oraz umysłów dzieci i młodzieży.

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Adwent AD 2011

niedziela, 04 grudzień 2011

Dodane przez: mateusz

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2011

List KEP na beatyfikację Jana Pawła II

sobota, 12 marzec 2011

Dodane przez: x.Mateusz

PRZYJACIEL BOGA I ORĘDOWNIK NASZYCH SPRAW

List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!


W komunii z życiem

czwartek, 02 grudzień 2010

Dodane przez: x.Mateusz

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Adwent 2010

Przed nami Adwent, czyli odpowiedni czas do ekspiacji za dzieci uśmiercone przed narodzeniem i do modlitwy o nawrócenie tych rodziców, którzy nie chcieli przyjąć nowego życia, lekarzy i pielęgniarek, dokonujących aborcji oraz osób namawiających do usunięcia dziecka. 

Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że w tym przypadku faktycznie niszczony jest nowy człowiek. Wiemy przecież, że z punktu widzenia nauki można wyróżnić ontogenezę, czyli rozwój osobniczy, rozpoczynający się w momencie zapłodnienia a kończący się wraz ze śmiercią, oraz filogenezę, czyli rozwój rodowy związany z następstwem kolejnych pokoleń. Wszelkie inne ustalenia początku rozwoju ludzkiego organizmu w sposób wygodny dla takiej czy innej ideologii są sprzeczne nie tylko z naukami biologicznymi, ale również ze zdrowym rozsądkiem. Rozwój organizmu zaczyna się bowiem zawsze w momencie zapłodnienia. Gdyby było inaczej, nastąpiłaby przerwa w rozwoju osobniczym i dany gatunek przestałby istnieć, gdyż nie byłoby ciągłości rozwoju następujących po sobie pokoleń. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły i starzec to tylko określenia poszczególnych biologicznych etapów dojrzewania człowieka.

W całym Kościele przeżywamy Rok Św. Pawła. Aby obchody jubileuszu przyniosły obfite owoce duchowe, konieczne jest pełniejsze poznanie osoby i apostolskiego dzieła św. Pawła oraz podjęcie konkretnych zadań, które pozwolą nam odpowiedzieć na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie z podobną gorliwością, jaka cechowała Apostoła Narodów. Zatem w dniu święta Nawrócenia Świętego Pawła spójrzmy na jego i nasze życie, na jego i nasze zadania ewangelizacyjne.

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE CZŁOWIEKA

środa, 31 grudzień 2008

Dodane przez: Anonim

Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!

Radość wielka, która z okazji Bożego Narodzenia staje się udziałem całego ludu, to radość z narodzenia Dziecka. Radość tę wypowiedział Symeon, który „wziął Dzieciątko Jezus w objęcia, błogosławił Boga" i wypowiedział proroctwo wobec Izraela, a także do „Matki Jego, Maryi." Radość tę wypowiedziała prorokini Anna, która „sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy" (por. Łk 2, 22-40). Niestety, nie wszyscy dostrzegają w Nim nadzieję dla świata. Herod widzi w tym Dziecku zagrożenie i poleca mordować dzieci. Ponieważ i dzisiaj narasta agresja wobec rodziny i życia ludzkiego, pragniemy umocnić rodziny w pełnieniu ich powołania, a równocześnie prosić wszystkich, aby bardziej zdecydowanie troszczyli się o życie każdego człowieka. 

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

O POTRZEBIE BUDOWY NOWYCH KOŚCIOŁÓW

Czcigodni Księża,

Drodzy Archidiecezjanie!

Ostatnia niedziela października obchodzona jest w naszej Archidiecezji jako dzień szczególnej modlitwy w intencji budowy nowych kościołów, których ciągle potrzebujemy, zwłaszcza na obrzeżach rozbudowującego się Poznania i innych miast.

Słowo Biskupów Polskich przed wyborami parlamentarnymi 2007 r.

piątek, 12 październik 2007

Dodane przez: x.Mateusz

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNE

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie

Zbliżające się wybory parlamentarne są okazją do przypomnienia najważniejszych zasad nauki społecznej Kościoła dotyczących życia obywatelskiego oraz skłaniają nas do refleksji nad jakością polskiej polityki i nad przyszłością naszej Ojczyzny. Na początku chcielibyśmy przypomnieć o prawie i obowiązku moralnym uczestnictwa w wyborach. Współodpowiedzialność za dobro wspólne, do której jesteśmy zobowiązani jako obywatele, domaga się korzystania z prawa wyborczego (por. KKK 2240). Uczestnictwo w wyborach jest jedną z najpoważniejszych gwarancji ciągłości demokracji (KNSK 190), zapewnia bowiem możliwość rzeczywistej kontroli społecznej rządzących, a w razie potrzeby, także pokojowej wymiany grup sprawujących władzę.

Słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów

piątek, 21 wrzesień 2007

Dodane przez: x.Mateusz

"NADPRZYRODZONY KRWIOBIEG MIŁOŚCI"

Słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów (na niedzielę 23 września 2007 roku)

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

1. Ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii są jednoznaczne i wymagające: "Nie możecie służyć Bogu i mamonie" (Łk 16, 13). Co to znaczy? To znaczy, że albo w życiu opowiadamy się po stronie Boga i miłości, albo po stronie przemijających dóbr tego świata. Każdy z nas pragnie ocalić swoje życie, swój los. Możemy to uczynić w sposób egoistyczny, zabezpieczając sobie jak najwięcej "mamony". Ale przecież wcześniej czy później musimy się z tą tak zwaną "mamoną" rozstać. Co wtedy pozostanie? Wtedy pozostanie miłość.

List pasterski na 2 września 2007 - Towarzyszyć młodzieży we wzrastaniu

sobota, 01 wrzesień 2007

Dodane przez: x.Mateusz

TOWARZYSZYĆ MŁODZIEŻY WE WZRASTANIU

List Biskupów Polskich na niedzielę 2 września 2007 roku

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy Młodzi Przyjaciele!